Tuyển sinh 2018 - ngành Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng là gì?
Quản trị văn phòng là ngành liên quan đến các công tác thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá và đảm bảo quá trình làm việc trong một văn phòng của một tổ chức luôn đạt năng suất và hiệu quả.
Quản trị văn phòng học gì?

Cơ bản nhất là khối kiến thức về khoa học quản trị, văn phòng và quản trị văn phòng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị văn phòng. Các mô hình tổ chức hoạt động của văn phòng trong các cơ quan nhà nước, tổ chứ xã hội.

Tiếp đó là khối kiến thức chuyên sâu hơn về quản trị văn phòng: như nghiệp vụ thư ký lễ tân văn phòng, các công việc về nhân sự, quản lý hệ thống thông tin.....Và các môn học về kỹ năng hành chính như soản thảo và ban hành văn bản, quản lý lưu trữ và khai thác hồ sơ.
Sau khi học ra trường, bạn sẽ làm gì?
Sau khi bạn học xong, ra trường sẽ đảm nhiệm các công việc như:


 
Hình: Sinh viên ngành Quản trị văn phòng làm việc tại doanh nghiệp

  • Thư ký (tổng giám đốc, giám đốc), quản trị viên hành chính văn phòng, chuyên viên văn phòng, nhân viên văn thư – lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý.
  • Cán bộ phụ trách, quản lý và điều hành các hoạt động văn phòng của cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành: Quản trị văn phòng, Quản trị hành chính văn phòng, Quản trị hành chính công ở các cơ sở đào tạo.

Hiện nay, hầu như bất kỳ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, trong nước hay ngoài nước nào cũng cần đến nguồn nhân lực phụ trách về mảng văn phòng này.