Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Du lịch

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Du lịch
Khoa Quản trị tuyển dụng giảng viên chuyên ngành du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn.
Khoa Quản Trị trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển dụng: 03 Giảng viên chuyên ngành Quản trị Du lịch Lữ hành