Triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên, cựu sinh viên năm học 2020-2021

Triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên, cựu sinh viên năm học 2020-2021
Triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên, cựu sinh viên năm học 2020-2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng nói chung và sinh viên nói riêng, nhất là về vấn đề việc làm để có nguồn thu nhập.
Phòng QHDN& Phát triển kỹ năng xin thông báo về các dịch dụ hỗ trợ sinh viên và cựu sinh viên (Vui lòng xem file đính kèm).