Ngày hội tuyển sinh DNTU Open day 2021

Ngày hội tuyển sinh DNTU Open day 2021
.