Kế hoạch kiến tập doanh nghiệp Khóa 14 ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán

Kế hoạch kiến tập doanh nghiệp khóa 14 ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm
/uploads/news/2018_08/ke-hoach-kien-tap-khoa-14.pdf