Thông báo về việc tổ chức họp tổng kết thực tập chuyên ngành 1, đợt 3 ngành Quản trị kinh doanh K2015

Thông báo về việc tổ chức họp tổng kết thực tập chuyên ngành 1, đợt 3 ngành Quản trị kinh doanh K2015
Vui lòng xem file đính kèm: /uploads/news/2017_07/thong-bao-so-11_kh-qt.pdf

Tác giả bài viết: admin