Kế hoạch và quyết định thực tập chuyên ngành 2 (đợt 3) - ngành Quản trị kinh doanh.

Kế hoạch và quyết định thực tập chuyên ngành 2 (đợt 3) - ngành Quản trị kinh doanh.
KH&QĐ TTCN2 (đợt 3).pdf