Kế hoạch thực tập chuyên ngành 1 khối ngành Du lịch khoá 15

Kế hoạch thực tập chuyên ngành 1 khối ngành Du lịch khoá 15
Kế hoạch thực tập chuyên ngành 1 khối ngành Du lịch khoá 15 (Tour Nha Trang - Đà Lạt)
Kế hoạch thực tập chuyên ngành 1 khối ngành Du lịch khoá 15 (Tour Nha Trang - Đà Lạt)
Thời gian thực tập từ 09/11/2020 đến hết ngày 13/11/2020 (5 ngày - 4 đêm).
Chi tiết cụ thể các em vui lòng xem file đính kèm TẠI ĐÂY