Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 4.0”

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 4.0”
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, vừa qua bộ môn Quản trị Kinh doanh văn phòng (QTKD_VP)  thuộc khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã có buổi họp mặt sinh hoạt chuyên đề chuyên môn vào chiều ngày 17/4/2018.
Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề chuyên môn có Ts. Bùi Quang Xuân – Báo cáo viên, cùng các giảng viên bộ môn QTKD_VP. Đây là dịp để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, sẵn sàng tâm thế đổi mới phương pháp dạy học.Hình ảnh: buổi sinh hoạt chuyên đề


Buổi tham luận một mặt đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống, mặt khác đưa ra nhiều cách làm mới hiệu quả nhằm tiếp cận với cách dạy học mới hiện nay theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Bên cạnh đó các cán bộ giảng viên cũng tham gia đóng góp ý kiến về việc xây dựng bài giảng, ứng dụng công nghệ vào việc giảng dạy và học tập.
Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy trước tác động của cuộc cách mạng 4.0” đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của giảng viên tham dự, thực sự là buổi sinh hoạt chuyên môn chuyên sâu có hiệu quả, bổ ích và thiết thực. Tin rằng qua đây, chất lượng dạy và học của nhà trường sẽ được nâng lên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.