Thực tập chuyên ngành Quản trị - Kinh doanh đợt 1

Thực tập chuyên ngành Quản trị - Kinh doanh đợt 1
Khoa Kinh tế - quản trị đã tổ chức triển khai thực tập và làm việc tại doanh nghiệp đợt 1, từ ngày 29/7/2019 - 28/8/2019 cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khóa 14.
Sáng 30/7/2019, thầy Nguyễn Hoàng Hưng - hướng dẫn, chia sẻ cho sinh viên chuẩn bị các kĩ năng cần thiết và có tâm thế sẵn sàng trước khi đến thực tập tại các đơn vị. 
Từ 01/8/2019, các bạn sinh viên lớp 18DQT1, 18DQT2 đã đến công ty thưc tập. Qua 1 tuần làm việc,
anh Nguyễn Duy Hiền - giám đốc Công ty cổ phần Phương Nam: "Nhìn chung, các bạn sinh viên vào thực tập thông minh, chịu khó trong công việc và các bạn lại rất năng động. Đây là điều đáng mừng, là tín hiệu tốt cho thấy các bạn là người sẽ hòa nhập rất nhanh và sẽ làm tốt công việc được giao".

                  Anh Nguyễn Duy Hiền - giám đốc Công ty cổ phần Phương Nam
Khoa kinh tế - Quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp cận công việc thực tế và đáp ứng đòi hỏi của nhà tuyển dụng.

Một số hình ảnh sinh viên đi thực tập:
Tác giả bài viết: ThS. Phạm Thị Lĩnh

Nguồn tin: Khoa Kinh tế - Quản trị