Hội thảo cập nhật kiến thức về Kế toán và Thuế 2019

Hội thảo cập nhật kiến thức về Kế toán và Thuế 2019
Vào 8h thứ 4 ngày 15/5/2019 tại phòng họp 3 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, sẽ diễn ra hội thảo kế toán thuế - nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên ngành kế toán.
Nội dung Hội thảo, báo cáo viên sẽ trình bày, trao đổi, thảo luận với giảng viên và sinh viên ngành Kế toán về các chính sách thuế áp dụng cho năm tài chính 2019; cách thức vận dụng chính sách thuế và kế toán trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế tại các doanh nghiệp.
Sau đó, báo cáo viên sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn sinh viên về những chuyên đề trên. Các bạn sinh viên hãy cùng tải bài viết để nghiên cứu trước, trong buổi hội thảo có thắc mắc sẽ cùng thảo luận.
Lick bài viết sẽ trình bày trong hội thảo:
/uploads/news/2019_05/thue_ok-repaired.pdf
/uploads/news/2019_05/mrhien-gioi-thieu-hoa-don-dien-tu-2019_ok.pdf


Tác giả bài viết: Tổ Kế toán

Nguồn tin: Khoa Kinh tế - Quản trị